תעודות הסמכה - ד''ר רון קורמן

רישיון לעסוק ברפואה – ד”ר רון קורמן 

תעודת הסמכה – רפואה אסתטית – ד”ר רון קורמן 

אישור תואר מומחה – ד”ר רון קורמן 

תעות הסמכה – רפואת כאב ושריר- שלד – ד”ר רון קורמן